Μονώσεις Ταρατσών

Προσφέρουν

  • Εξοικονόμηση χρημάτων από τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης.
  • Αποφυγή προβλημάτων υγρασίας και μούχλας, αλλά και τους κόστους επισκευής τους.
  • Αύξηση της αξίας τους κτιρίου.
  • Προστασία από μελλοντική ταλαιπωρία των εργασιών επισκευής.
  • Διατήρηση μιας ευχάριστης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Προσφορά

10€/τ.μ. Μονωση ταράτσας με Ελαστομερές κορυφαίο υβριδικό νέας τεχνολογίας με ακρυλική βαφή πολυουρεθάνης νερού εώς και 10 χρόνια εγγύηση!!